Kulturföreningen OffStockholm är en professionell kulturorganisation med stort samhällspolitiskt engagemang.

Vi uttrycker oss genom film, teater och böcker.

Vi öppnar konservativa mönster till nyskapande och medmänsklighet.

Vi belyser människan i utsatthet genom ett differentierat berättande långt  bortom schablonerna.

Vi berör vår publik och startar därigenom samtal i sårbarhet.

 

Läs mer här

Aktuella samarbetspartners:

Våra Gårdar

Light in a Room

Kulturens

ALLMÄNT

SOCIALA MEDIER

ÖVRIGT

NYHETSBREV