Vi tackar!

Våra biobesökare som kommer och ser på film.

 • Region Gotland och Film på Gotland som stöder vår verksamhet.
 • Svenska Filminstitutet stödjer Folkets Bio Visby med medel för lokalt publikarbete.
 • Europa Cinemas för årligt bidrag då huvuddelen av vår repertoar har ett stort inslag av europeisk film, samordnat i ett nätverk med åtta andra Folkets Bio-biografer på fastlandet.

 

Tillgänglighetsanpassningen har varit ett omfattande och dyrt projekt som inte hade kunnat genomföras utan stöd och bidrag från fler olika personer, företag och organisationer: Följande har på olika sätt bidragit till genomförandet av en funktionsanpassning av biografen:

 • Fastighetsägaren Patrik Bergvalls, Grundinsats
 • Alvar Hallgren Bygg AB, Sponsring
 • BOMAN RESTAURERING AB, Bidrag
 • Riksföreningen Folkets bio 7 % Fond, Bidrag
 • Boverket dnr 5359/2019, Bidrag
 • Region Gotland, Startbidrag + förstärkt verksamhetsbidrag
 • DBW – De Badande Wännerna, Bidrag
 • Svenska Filminstitutet, Bidrag
 • Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa, Bidrag
 • GEAB, Sponsring
 • Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Bidrag
 • Länsförsäkringar Gotland, Sponsring
 • Visby Filmstudio, Bidrag

 

Allmänt

Sociala medier

Övrigt

NYHETSBREV