GDPR

EU har beslutat om en ny, mera skärpt lag som gäller hantering av personuppgifter. Den trädde i kraft den 25 maj 2018. Enligt den lagen ska alla som har ett kund- eller medlemregiser tala om för dem som finns i registret vilka uppgifter man har, och varför man har dem.

Vaxholms Biografteaters Vänner har två register där alla medlemmar finns med.

I den vanliga medlemslistan finns följande uppgifter:

Dessutom en notering om vilket datum medlemsavgiften är betald.

Den listan behöver vi för kontakt med våra medlemmar.

Person med skyddade personuppgifter, finns naturligtvis inte med i listan. Om info via mail ändå önskas, skicka bevis på betald medlemsavgift och en e-postadress till sekreteraren.

OBS! Medlemmarnas e-postadresser finns också hos biografägaren Christian Lundblad för att han ska kunna informera om kommande filmer m.m.

Den som inte önskar ha sin e-postadress på den listan ska kontakta Christian på e-postadress christian.lundblad@vaxholmsbiograf.se

I det andra registret, medlemslista för avprickning, har vi enbart namn och datum för inbetalning av medlemsavgiften.

Den listan används för två ändamål:

Våra medlemslistor är gjorda på Excelark, och finns inte ute på Internet. De finns enbart i sekreterarens dator.


Ansvarig för medlemslistorna
är sekreteraren, Berit Nordlund.

Den som önskar få sina uppgifter borttagna från medlemsregistret kan kontakta henne via adress info@vaxholmsbion.se eller telefon 070-764 72 41.