Här på hemsidan kan du köpa eller boka dina biljetter

Köpet går till på följande sätt:

Leta upp önskad föreställning och klicka på denna. Klicka sedan på länken biljetter. Här kan du välja platser i salongen.

När du angivit hur många biljetter du vill ha och biljettsort, (t. ex. ”Ordinarie”) fyller du i uppgifter om ditt betalmedel. Tänk på att aktivera internetbetalning för ditt kort innan du genomför köpet. Om det ären Biopassetfilm, välj biopassets priser. Ta sedan med din QR-kod till föreställningen.

När du betalar med ditt kontokort blir du skickad till vår betalningsleverantör BIF SwedBank Pay som värnar om din säkerhet. Det betalmedel du använder vid köpet debiteras omgående vid köptillfället.

Slutligen får du en bekräftelse på att köpet är genomfört och du hittar din e-biljett i bekräftelsemailet. Var beredd att visa upp din E-biljett vid insläpp till salongen.

Presentkort och bonuskort kan endast köpas och inlösas i biljettkassan på biografen.

Biljettens giltighetstid

Bokade biljetter ska hämtas senast 20 minuter innan föreställningen börjar. Betalda biljetter är giltiga till föreställningens start.

Återköp

Byte av biljetter är inte möjligt, återköp måste göras även om ni bara vill göra en ändring på köpta biljetter. Återköp av köpta biljetter medges inte efter föreställningsstart. Återköp av köpta biljetter medges endast om man kan visa sitt betalmedel (Kontokort/Swish/kontanter) tillsammans med köpbekräftelse eller kvitto samt giltig legitimation i biljettkassan senast 15 minuter innan föreställningen börjar. Vid särskilda event kan andra villkor gälla. Beloppet återförs då på kontokortet, alternativt erhålls ett presentkort. Tyvärr kan återköp av säkerhetsskäl inte göras till e-wallets, utan måste göras mot uppvisande av det kort som använts vid köpet. Biljetter köpta med kontokort/presentkort eller faktura kan aldrig bytas mot kontanter. Vid speciella premiärer och event kan andra regler för återköp gälla, då anges detta på webbplatsen.

Textning

Alla svenska filmer visas med svensk text.

OBS! Det står inte att filmerna är textade under respektive film. Det framgår dock om filmen saknar textning eller är textad på annat språk än svenska. 

Åldersgränser

Många undrar hur åldersgränserna för olika filmer bestäms och vad de innebär. 

7 år: Filmer med 7-årsgräns kan även ses av yngre barn i vuxens sällskap.

11 år: Filmer med 11-årsgräns kan även ses av barn från 7 år i vuxens sällskap.

15 år: Filmer med 15-årsgräns kan även ses av barn från 11 år i vuxens sällskap.

Med vuxen avses en person som har fyllt 18 år.

På biografen säljer vi popcorn, dricka, kaffe och godis.

Dina personuppgifter

Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning.

Om du inte är medlem i Folkets Hus Kallhäll sparas din e-postadress och ditt telefonnummer i 30 dagar efter föreställningen.

Allmänt om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy:

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Det gäller även för dig som är medlem i Folkets Hus Kallhäll.

Biobesöket

Du är skyldig att vid ditt besök efterleva Folkets Hus Kallhälls vid var tid gällande ordningsregler och att följa anvisningar från vår personal. Om du bryter mot dessa eller agerar på ett sätt som stör andra gäster kan du komma att avvisas från föreställningen.

Observera att det är aldrig är tillåtet att fotografera eller filma inne i salongen.

Ek. För. Folkets Hus Kallhäll, Organisations nr. 713200-0238