Lokaler

HSB-salen/biografen

Möjligheternas rum. Med teleskopläktaren kan salen förvandlas från biograf/konsertlokal med plats för 136/144 personer till rum på ca 130 kvm med plant golv, som då kan möbleras upp med bord och stolar eller användas för tex dans el teater. Bord och stilar för 100 gäster finns tillgängligt. När läktaren är ”ute” finns det plats för 5 st rullstolar.

Hörslinga finns.

Vid föreläsning/möte/konferens finns mickar, högtalare samt möjlighet att visa Powerpoint.

Lars Gustafsson J:r rummet

Här finns plats för upp till 30 personer. Rummet är utrustat med smart TV . där kan man visa PP presentationer.

Våra lokaler ligger på markplan så det är lätt att komma in med rullstol.

Kontakta oss på info@folketshuskallhall.se eller ring 08-583 504 00 för bokning eller frågor.

Allmänna hyresvillkor

Men allmänna hyresvillkor som gäller för att hyra hos oss oavsett lokal och verksamhet är följande:

Genom undertecknandet av hyresavtal  intygar hyrestagaren att denne, samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid.

Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse.