FH´s historia

Mycket har hänt under de år Folkets Hus har funnits. Då Folkets Hus bildades 1912 av arbetarna på Bolinders verkstäder saknades lokaler för möten och andra sammankomster, så dessa fick hållas ute i de fria.

1912 köpte Folkets Hus en bostadsfastighet med tillhörande hönshus och andra gårdsfastigheter i Kallhälls Villastad. 

I mitten av 1950-talet blev det tal om ett nytt Folkets Hus. Det nya huset skulle ligga i Kallhäll Centrum. 1958 skrevs kontrakt med Bolinders Drabantstad AB om en bit mark i centrum, men inte förrän 1968 kunde projektet fullföljas och ansökan om bygglov inlämnades. Invigningen av huset skedde i november 1970. I detta hus bedrevs det verksamhet fram till december 2017. Därefter påbörjades rivning av huset för att lämna plats åt nya bostäder.

Det nya Folkets Hus, även detta beläget i Kallhäll Centrum, invigdes i januari 2018.

Föreningen Folkets Hus har genom åren känt stort engagemang för kulturverksamhet. Utbudet, som riktat sig både till vuxna och barn, har bl. a. omfattat konstutställningar, direktsända evenemang via satellit (bl a operaföreställningar), teaterföreställningar, filmvisning på såväl kvällar och eftermiddagar som matinéer.